امکان صدورگواهینامه زودهنگام

جهت رفاه حال پژوهشگران ودانشجویان امکان داوری زود هنگام  ودریافت گواهینامه پیش از موعد فراهم گردید، پژوهشگران عزیز میتوانند پس از پذیرش مقاله و ثبت نام، گواهینامه زودهنگام خود را در کمتر۲۴ ساعت ازطریق ایمیل دریافت کنند واصل مدارک ایشان نیز بعد از برگزاری همایش ازطریق پست پیشتاز برای ایشان پست وارسال میگردد.

 مهلت ارسال مقالات: تا ۵اسفند۱۴۰۰

زمان برگزاری : ۱۰اسفند۱۴۰۰

پوسترهمایش

دسترسی سریع

اخبارهمایش